Стойчо Московски | 05 Февруари 2019, 13:20

Висока активност на купувачите през 2018 и първи спад на сделките с кредити

Очаква се експанзията на жилищното строителство да постави под натиск цените на новите имоти