Мая Ковачева | 26 Март 2020, 09:00

UNCTAD: COVID-19 ще струва на световната икономика $1 трилион