Радостина Попова | 31 Януари 2020, 07:44

ULI & PWC: Мобилността променя градовете

Качествените инвестиционни проекти следват новите тенденции