Градът | 29 Ноември 2018, 10:13

Три компании получиха сертификати за инвестиции на стойност над 36 млн. лв.

До момента по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 23 проекта на обща стойност 800 млн.лв., които ще разкрият над 2000 нови работни места