Светла Добрева | 04 Ноември 2019, 15:17

София, Варна и Пловдив с най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.7%, сочат данните на НСИ