Николай Тодоров | 21 Декември 2018, 11:59

Сергей Койнов: Изграждаме платформа, която предлага стойност на международните наематели и инвеститори

Четете в брой 6 на сп. ГРАДЪТ