Градът | 10 Август 2020, 05:35

Разрешителните за строеж и започнатите нови сгради са намалели с 15-20%