Градът | 27 Февруари 2019, 13:37

Правителството предлага промени в Закона за кадастъра и имотния регистър