Георги Вянев | 10 Юни 2020, 09:38

POST-LOCKDOWN: Вижте анализа на инвеститори и мениджъри в ключовите офис проекти на София

Регистрирайте се безплатно и гледайте на живо онлайн BalREact #Action in crisis на 16 юни