Градът | 22 Април 2021, 05:29

Покупките в етап на строеж са около 25% от всички сделки в големите градове

Люба Атанасова, управител, ИМОТЕКА