Градът | 10 Януари 2019, 13:53

По данни на НСИ: 2% годишен спад на сградното строителство