Градът | 30 Януари 2020, 10:56

Park Center със 100% отдадени търговски площи