Мая Ковачева | 30 Април 2020, 15:20

Освободиха от наем ползвателите на държавни имоти