Николай Тодоров | 07 Февруари 2020, 12:52

Оценителската дейност е балансиращо звено между инвеститори и финансиращи институции

Тенденцията е строителният продукт да се реализира „на зелено“