Мая Ковачева | 26 Февруари 2020, 10:08

Обществените поръчки в България - ниско качество, висока цена