Мая Ковачева | 07 Април 2020, 15:43

Обмислят безвъзмездна ликвидна подкрепа за най-малките предприятия