Градът | 11 Март 2019, 15:14

МРРБ ще изработи нови правила за по-качествена поддръжка на сградния фонд