Градът | 20 Октомври 2020, 10:19

MBL: За пръв път отрицателно нетно усвояване на офис площи в София