Мая Ковачева | 24 Март 2020, 09:00

MBL: Във време на криза изградете стратегия за управление на имотите