Градът | 22 Юли 2020, 11:35

MBL проучване: Бъдещият офис ще бъде по-гъвкав