Градът | 06 Май 2020, 06:28

MBL анализ Q1/2020: 23 хил. кв. м въведени в експлоатация офис площи