Градът | 02 Февруари 2023

MBL анализ 2022: 70,000 кв.м нетно усвоени офис площи

Умерено положителна прогноза за 2023

Обратно нагоре ↑