Градът | 22 Юли 2020, 05:34

KPMG: Обезценяването на кредитните портфейли в имоти ще остане под 10%