Георги Вянев | 08 Юни 2020, 11:05

Качественият жилищен продукт - устойчив и след COVID-19

Вижте коментара на лидерите в бранша на BalREact # Action in crisis - 16 ЮНИ, LIVE Streaming