Николай Тодоров | 22 Април 2020, 08:51

JLL: Преосмисляне на функциите на офис средата и взаимодействието между служителите