Градът | 03 Февруари 2020, 06:03

ИПИ:  София, Пловдив и Варна максимално използват потенциала на своите периферии

Високата заетост и растящата цена на труда ще стават все по-определящи фактори за инвестиционните решения на компаниите в индустрията