Георги Вянев | 12 Юни 2020, 14:46

Инвестиционната среда след COVID-19 - ефектите върху сектор недвижими имоти

Гледайте дискусията по темата между инвеститори, финансисти и консултанти