Радостина Попова | 27 Август 2019, 15:07

Интер експо център подготвя мащабно изложение за реклама и печат COPIS 2019