Мая Ковачева | 25 Март 2020, 12:04

Innovative Sofia: 98% от малките и средни предприятия ще бъдат засегнати от COVID-19