Мая Ковачева | 26 Март 2020, 12:39

Германо-Българска индустриално-търговска камара: COVID-19 засегна 92% от българските фирми