Мая Ковачева | 27 Април 2020, 12:00

Fitch потвърди BBB-рейтинга на България

Рейтинговата агенция очаква бързо съвземане след COVID-19