Николай Тодоров | 20 Май 2020, 06:20

EY Барометър на доверието: Преструктуриране и дигитална трансформация