Градът | 07 Февруари 2021, 05:21

C&W FORTON: Ритейл парковете продължават да привличат интереса на търговците