Градът | 11 Май 2021, 05:37

C&W Forton: 355,000 кв. м са индустриалните и логистични площи в строеж в столицата

Преобладават имотите за собствено ползване, много id разширения на малки производствени обекти