Градът | 14 Януари 2021, 10:27

БРАИТ: България пропуска шанс в високотехнологични инвестиции в полза на съседни държави