Светла Добрева | 07 Август 2019, 07:38

Бившата авиобаза „Равнец“ се превръща в съвременен индустриално-логистичен парк

Детска градина и общежития за работещите са предвидени в изготвения ПУП на 3524-декаровия  терен