Николай Тодоров | 30 Юни 2019, 09:39

Банков консорциум осигурява 1.9 млрд. евро за проекти на CTP в региона