Градът | 29 Юли 2020, 05:52

БАН: Без втора вълна кризата ще бъде краткосрочна и средно дълбока