Георги Вянев | 07 Ноември 2019, 10:15

BalREc 2019: Real Estate - анализи и прогнози

2 зали, 10 тематични панела, над 60 участници- експерти, повече от 350 гости от бизнеса.