Николай Тодоров | 24 Октомври 2019

Аутсорсинг секторът отчита 2.4 млрд. евро (5.2% от БВП) за 2018 г.

Прогнозните числа за 2022 г. са двойни

Обратно нагоре ↑