Градът | 23 Май 2019, 13:05

,,Аурубис” придобива белгийско-испанската група „Метало“ за 380 млн. евро

Бизнес моделът на „Метало“ е ,,без отпадъци”: преработване на материалите в продукти, които се връщат отново в цикъла на потребление