Стойчо Московски | 23 Април 2019, 13:32

Асен Лисев: Придобиването на ОФИС А беше отлична възможност за покупка на устойчив първокласен актив

„Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ сключи сделка за придобиване на офис сградата за сумата от 59,457,232 лева без ДДС