Градът | 18 Февруари 2020, 13:13

Анализ на CW Forton: Големите градове в страната - все по-популярни за аутсорсинг