Стойчо Московски | 12 Май 2019, 07:34

Акциите от увеличението на капитала на "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ вече се търгуват на БФБ

Размерът на емисията нови акции е 36 050 000 лева