Мая Ковачева | 27 Април 2020, 13:50

37 697 сделки със сгради и земя през първите месеци на 2020 г.