Градът | 26 Август 2011, 11:18

Черноморски търговски атлас отбелязва възможностите за инвестиции в региона