Градът | 02 Август 2011, 12:17

Област Ямбол разработва база данни за улеснение на инвеститорите