Градът | 30 Март 2011, 15:10

На обществено обсъждане представиха парцеларния план на газопровода до Силистра