Градът | 20 Януари 2011, 13:06

Столична община разработва устройствени проекти за ромските гета