Градът | 28 Декември 2010, 10:22

Отварянето на ГКПП Златоград - Ксанти е най-значимото събитие за Смолян през 2010 г.